Compact

Photo of
m.look Exterior
Compact / Eksterijer
Pravi izbor vatrootpornog materijala za ekstremne spoljne uslove koji pruža najveći stepen slobode i dizajna pri kreiranju arhi...
Photo of
Max Compact Authentic
Compact / Eksterijer
Fasadne ploče karakteristične po zaštiti od jakog sivila i autentičnom trajnom prirodnom izgledu. Poseban vizuelni efekat dobij...
Photo of
Max Compact Exterior
Compact / Eksterijer
Fasadne ploče visokog kvaliteta dostupne u panelima velikog formata. Savršeno rešenje za izradu dugotrajnih ventiliranih fasada...