Max Compact Exterior
f. Qualitat
Svojstva materijala:
Površina:
Enduro
Enduro
NN
Hexa
Hexa
NH/NT
Gloss
Gloss
NG/NG
Sky
Sky
NY/NT
NT
NT
NT/NT
Tehnički podaci:
 • Jezgro braon
Formati:
 • 2800 x 1300 mm = 3.64 m²
 • 2800 x 1854 mm = 5.19 m²
 • 4100 x 1300 mm = 5.33 m²
 • 4100 x 1854 mm = 7.60 m²
Dokumenta:

Fasadne ploče visokog kvaliteta dostupne u panelima velikog formata. Savršeno rešenje za izradu dugotrajnih ventiliranih fasada i oblaganje balkona.

FunderMax spoljni paneli su duromer laminati visokog pritiska (HPL) prema EN 438-6, tip EDF. Ova jedinstvena fasadna ploča, proizvodi se u presama za laminaciju gde se pod visokim pritiskom na visokim temperaturama, trajno vezuju slojevi celuloznog vlaknastog materijala impregniranog termoaktivnim smolama. Spoljni sloj duplo ojačan akrilnim PUR smolama pruža snažanu zaštitu od vremenskih uticaja. Kao rezultat nastaje nereaktivan-hemijski inertan materijal, otporan na rastvarače i hemikalije za čišćenje, ne bledi, ne korodira, ne oksidiše, stabilan, otporan na vodu, vatrootporan, ne otrovan, ne zagađuje okolinu, ne sadrži teške metale, može se reciklirati.

FunderMax Exterior je jedna od najboljih ventiliranih fasada.

 • Ventilirane fasade
 • Zidne obloge
 • Pregradni zidovi
 • Ograde* Balkoni
 • Kapije i vrata
 • Dečija igrališta i klupe

F-Quality prema Euroclass B-s2, d0 u skladu sa EN 13501-1 za debljine 6mm, 8mm i 10mm.

Dodatne informacije:

Paneli sa dvostranim dekorom: od 4 to 20 mm. Jednostrani paneli za simetrične sendvič elemente: od 2-4mm. Bikolor paneli za balkonske ograde: zadnja strana bela.