Sklapanje i montaža

Sklapanje i montaža

Sklapanje i montaža pločastih i alu materijala

Sklapanje*


Za sve vrste materijala

# Usluga JM Cena(RSD)
1. Sklapanje kliznog krila kom 2.500,00
2. Sklapanje al.ram + Compact kom 1.000,00
3. Sklapanje stola od Compact-a kom 2.500,00
4. Sklapanje korpus kuhinjski kom 550,00
5. Sklapanje 1 fijoka kom 275,00
6. Sklapanje korpus plakara do 150x90cm kom 880,00
7. Sklapanje korpus plakara preko 150x90cm kom 1,750,00
8. Sklapanje doplata za lepljene elemente kom 900,00

*Napomena: Strukturu cene čine usluga pripreme i sklapanja.