Sklapanje i montaža

Sklapanje i montaža

Sklapanje i montaža pločastih i alu materijala

Sklapanje*


Za sve vrste materijala

# Usluga JM Cena(RSD)
1. Sklapanje kliznog krila kom 1.200,00
2. Sklapanje al.ram + Compact kom 600,00
3. Sklapanje stola od Compact-a kom 1.060,00

*Napomena: Strukturu cene čine usluga projektovanja, materijal, priprema, sklapanje i montaža.