Sklapanje i montaža

Sklapanje i montaža

Sklapanje i montaža pločastih materijala

Sklapanje*


Za sve vrste materijala

# Usluga JM Cena(RSD)
1. Sklapanje kliznog krila kom 2.500,00
2. Sklapanje al.ram + Compact kom 1.500,00
3. Sklapanje stola od Compact-a kom 2.500,00
4. Sklapanje korpus kuhinjski kom 825,00
5. Sklapanje 1 fijoka kom 400,00
6. Sklapanje korpus plakara do 150x90cm kom 1,320,00
7. Sklapanje korpus plakara preko 150x90cm kom 2,625,00
8. Sklapanje doplata za lepljene elemente kom 1,200,00

*Napomena: Strukturu cene čine usluga pripreme i sklapanja.