U zavisnosti od modela kabine, okov može biti u potpunosti prohromski, ili prohromski u kombinaciji sa aluminijumskim.

  • TIP kabina DIPO INOX ima u potpunosti prohromski okov
  • TIP kabina DIPO INOX+AL ima prohromski i aluminijumski (konstruktivni gornji kutijasti profili i bočni L vezni profili su od aluminijuma, ostali okov je od nerđajuđeg čelika)

Vrata su opremljena sa tri samozatvarajuće šarke od nerđajućeg čelika, amortizerima udara, čivilukom za kačenje garderobe sa unutrašnje strane vrata i ručicom za otvaranje. Okrugla brava od nerđajućeg čelika ugrađena u vratima je sa indikatorom zauzetosti i sa mogućnošću spoljašnjeg otvaranja u slučaju nužde. Fiksni paneli kabina su postavljene na stope od prohroma koje izdižu panel 120mm-140mm od poda. Po potrebi stope se postavljaju i na prednje fiksne panele.