Zbog svojih karakteristika najkvalitetniji materijal za izradu sanitarnih pregrada za sve prostore koji zahtevaju frekventnije održavanje i čišćenje, imaju veću eksploataciju ili uslove veće vlage su HPL compact ploče.

HPL compact ploča je materijal koji je u strukturi dobijen presovanjem velikog sloja celuloznih papira i fenolnih smola, pod visokim pritiskom i velikom temperaturom, sa završnim dekorativnim papirom zaštićenim visokokvalitetnim slojem.

Takva struktura i površina formiraju ploče koje imaju izuzetan kvalitet.

Kvalitet FunderMax HPL compact ploča daje niz komparativnih prednosti u odnosu na sve druge vrste pločastih materijala na našem tržištu koji se koriste u enterijeru, a najviše se ogleda u velikoj otpornosti na fizička oštećenja i na uticaj vode i hemikalija.

Te komparativne prednosti omogućavaju mnogostruku primenu ovog materijala kako u oblaganju zidova enterijera, izradi nameštaja za prostorije sa visokom vlažnošću, tako i u izradi sanitarnih kabina u prostorima raznih namena kao što su:

  • Visokofrekventim javnim objektima,
  • Poslovnim objektima,
  • Bazenima i svlačionicama,
  • Industrijskim objektima,
  • Bolnicama,
  • Školama i vrtićima,
  • Sportskim i fitnes objektima…