Dekori

Zahvaljujući brojnim mogućim kombinacijama, FunderMax izbor spoljnih i unutrašnjih dekora omogućuje neograničenu kreativnost.

Izaberane grupe dekora.

Colours
0010 - Mango
0011 - Mandarin
0012 - Mandarin
0013 - Minola
0014 - Pallido
0067 - Red
0210 - Intensive Red
0318 - Rubin Red
2124 - Camomilla
Nature
0179 - Lunara
0814 - Canto
Material
0493 - Prisma