Planiranje i projektovanje sanitarnih kabina se radi u najsavremenijem softveru za industrijsku proizvodnju nameštaja i dizajn enterijera IMOS AG, koji omogućava slanje podataka na CNC obradni centar koji sve zadate operacije sečenja, bušenja i obrade obavlja po softverski definisanim programima, prilagođeno potrebnom okovu i projektovanim zadatim parametrima.