Iverica

Karakter postaje očigledan i od načina na koji se strast namerno koristi posebno na onim mjestima gdje se ne bi očekivalo i gdje nije uvijek vidljivo. A naročito je zanemarljivo da često ima najveću moć - kako u prirodi tako i u materijalima: biljkama koje mogu razbiti otvorene stijene; insekti koji nose predmete mnogo puta veće od svoje veličine; neprepoznatljive gusenice koje se transformišu u lepotu leptira.

Široka iverica nesumnjivo nije glamurni proizvod u svetu materijala. Ali "otklanja" na ono što može postati - s obzirom na pravi kvalitet u kombinaciji sa najvišim zahtevima.

Sa Homogenom, FunderMax proizvodi "sirovu" ivericu u Austriji. Činjenica da čak i sa ovom komparativno jednostavnom proizvodom odbijamo da napravimo bilo koji kompromis koji znači da postane sirov materijal za hiljade uzbudljivih aplikacija.